V současné době již nepřijímám nové klienty. K 1. září 2016 bude činnost poradny ukončena.

Milí rodičové a všichni, kdo máte zájem o mé služby,

je mi to líto, ale k 1. září 2016 svou grafomotorickou poradnu ve Svinově opravdu zavírám. Začínám pracovat v mateřské škole a studovat speciální pedagogiku, vést současně i poradnu by pro mě bylo velmi náročné. Avšak nezoufejte, tyto webové stránky zůstanou zachovány a postupně je budu doplňovat o další užitečné odkazy, informace a návody k domácímu procvičování. Časem se můžete těšit také na facebookové stránky plné praktických ukázek a videí. Setkat se spolu můžeme na některém z workshopů nebo besedě ve vaší škole, školce nebo blízkém rodinném centru, bude-li o ně zájem.

 

Kdy se na mne můžete obrátit?

Má vaše dítě při kreslení či psaní neuvolněnou ruku? Prsty i celá paže mu začínají po chvíli tuhnout a bolet? Drží psací náčiní nesprávně a křečovitě? Ve škole se většinou válí po lavici či hledá jiné úlevné polohy sezení a neudrží pozornost? Má problémy s orientací na ploše papíru, začíná psát zprava doleva? Špatně si vybavuje tvary jednotlivých písmen? Jeho písmo je neúhledné až nečitelné? V písemném projevu nestačí tempu třídy a zaostává ve školní práci za ostatními? Přestože se velmi snaží, nemůže být oceněno a zažívá pravidelně neúspěch? Je nešťastné, přestává si věřit a získává špatný vztah ke škole a k učení obecně?
Pak právě vám nabízím pomoc při překonávání jeho obtíží.

Mohu být také vaším průvodcem předškolní přípravou vašeho dítěte,  jestliže máte obavy, jak 1. třídu zvládne, případně má-li odklad školní docházky.

Co se u mne vaše dítě naučí?

Vaše dítě u mne rozvine své grafomotorické dovednosti. Záměrným cvičením si posílí hluboké stabilizační svalsto, břišní a zádové svaly a podpoří správné držení těla. Uvolní si svalstvo a klouby celé paže i ruky. Naučí se provádět uvolňovací cviky před psaním či kreslením i po něm. Nacvičí si správný (špetkový) úchop psacího náčiní a správný přítlak na papír, naučí se optimálnímu sezení u psaní. Rozvine své rytmické cítění a schopnost soustředit se, vizuomotorické dovednosti, zrakové a sluchové vnímání, prostorovou a pravolevou orientaci, tvarovou paměť a představivost, vyjadřovací schopnosti apod.

Co můžete čekat od společných schůzek?

Všechny aktivity u mne probíhají v uvolněné atmosféře formou cvičení a her, které dítě nevnímá jako učení, přesto dochází k fixaci jeho dovedností. Mým cílem je podpořit nejen motorickou dovednost dítěte, ale i jeho sebedůvěru a radost ze spontánní tvorby. Vy budete na schůzce vždy přítomen. Vaše dítě bude mít radost ze společně prováděné činnosti a vy získáte náměty a inspiraci pro domácí procvičování.

 

Kdy je dobré mne navštívit?

Kdykoliv, máte-li pochybnosti o správném vývoji grafomotoriky dítěte. Nenechávejte vše na poslední chvíli, např. na letní prázdniny před nástupem do školy. A už vůbec ne na první třídu. Tam se většinou již nic nespraví, naopak problémy se psaním se jen zvýrazní. Sledovat a hrou podporovat kreslení dítěte je důležité
v průběhu celého předškolního věku. Prevence je vždy lepší a účinnější než náprava obtíží. Čím dříve se spolu pokusíme uvolnit ruku dítěte a upravit nesprávný úchop a návyky při kreslení, tím to půjde přirozeněji a snadněji. V první třídě bývají pohybové stereotypy dítěte již natolik upevněny, že je mnohdy obtížné je změnit. Čím později mne s dítětem navštívíte, tím větší úsilí a intenzivnější cvičení bude k nápravě zapotřebí. Proto s návštěvou u mne neotálejte.

Těším se na setkání s vámi.

Vaše názory a ohlasy Novinky a zajímavosti
Ukončení činnosti poradny. - 7. 8. 2016

V současné době již nepřijímám nové klienty. K 1. září 2016 bude činnost poradny ukončena.

Milí rod…

Pozvánka na besedu k předškolní přípravě. - 9. 4. 2016

Milí rodičové budoucích prvňáčků, chcete-li se dozvědět, co vše by mělo vaše dítě před nástupem do š…

Prohlédnout archív novinek Z fotogalerie
Prohlédnout kompletní galerii